Tarieven

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd psychotherapeut wordt vergoed door je zorgverzekeraar als de therapeut met de betreffende zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Whemerbeek heeft met bijna alle zorgverze­keraars contracten afgesloten.

Hulpverlening aan mensen met psychische klachten valt vanaf 2014 onder de Basis GGZ en de Specialistische GGZ. Wanneer klachten binnen de Basis GGZ niet of onvoldoende kunnen worden verholpen, komt de Specialistische GGZ in beeld. Whemerbeek verzorgt uitsluitend Specialistische GGZ. Het aantal zittingen is daarbij niet aan een maximum gebonden. De tarieven die gerekend worden, zijn door de NZa vastgesteld. Ze vormen de basis voor de verschillende tarieven die zorgverzekeraars aan psychologen en psychotherapeuten vergoeden.

OZP tarieven, tarieven voor Overige Zorg Producten, zijn voor individuele zorg 98 euro, en voor partnerrelatietherapie 135 euro per sessie. Deze kosten worden niet vergoed via de zorgverzeke­raar. Hier zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.

Als je niet wilt dat jouw behandelingsgegevens in de vorm van een declaratie aan je zorgverzekeraar worden gestuurd, dan kan er formeel geen sprake zijn van psychotherapie. Je kunt dan kiezen voor professionele coaching. Het tarief voor coaching is 125 euro per gesprek van 45 minuten. Verzekeringen vergoeden deze kosten niet.

Ben je verhinderd, zeg de afspraak dan uiterlijk 24 uur van tevoren af. Dit kan telefonisch en via mail. Doe je dat niet, dan zul je een bij de intake vast te stellen bedrag moeten betalen.

Aanvullende informatie

Vergoedingen

De vergoeding van een psychotherapeutische behandeling is afhankelijk van je polis en van het feit of de praktijk een contract heeft met jouw zorgverzekeraar: meer informatie over de vergoeding van een behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Op de kosten voor Overige Zorg Producten zijn betalingsvoorwaarden van toepassing.

Contact

Whemerbeek
praktijk voor psychotherapie
Goeman Borgesiusstraat 28
7103 GM Winterswijk
0543 53 19 97
Locatie (PDF, 64 kB)