Praktijk

In 1999 opende dhr. drs. J.C. Hazewinkel zijn eigen praktijk voor psychotherapie, genaamd Whemerbeek. Hij had toen twintig jaar in instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. Eerst als staffunctionaris en behandelingsverant­woor­delijke bij jeugdinstellingen voor zeer intensieve behandeling (jongeren tussen 12 jr. en 18 jr.), en daarna als psychotherapeut in een tbs-kliniek (volwassen mannen en vrouwen).

Portret drs. J.C. Hazewinkel

Aanmelding

Op maandag t/m vrijdag kun je je telefonisch aanmelden op nummer 0543 53 19 97. Zo nodig kun je je boodschap, je naam en/of je telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat van de praktijk, waarna je zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt.

Wachtlijst

In verband met het afbouwen van de praktijk zullen geen nieuwe cliënten meer opgenomen worden.

Kamer van Koophandel

  • KvK-nummer: 09198616

BIG-register

  • BIG-nummer: 59047699916 / Psychotherapeut

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
  • Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (VPeP)

Aanvullende informatie

Certificatie, kwaliteitszorg en privacy

Klachtrecht

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar.

Elders op het web

Websites van instanties en verenigingen.

Contact

Whemerbeek
praktijk voor psychotherapie
Goeman Borgesiusstraat 28
7103 GM Winterswijk
0543 53 19 97
Locatie (PDF, 64 kB)