Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met de behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kan contact gelegd worden met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/­psychothera­peut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen.

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u bijvoorbeeld bij de Nederlandse Vereniging voor Psycho­therapie (NVP) een klacht indienen.

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychothera­peuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Uw klacht kunt u overeenkomstig die wet ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheids­zorg. Informatie over welk soort klachten in behandeling wordt genomen vindt u op de website https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.

Aanvullende informatie

Elders op het web

Websites van instanties en verenigingen.

Contact

Whemerbeek
praktijk voor psychotherapie
Goeman Borgesiusstraat 28
7103 GM Winterswijk
0543 53 19 97
Locatie (PDF, 64 kB)