Werkwijze

Iedere psychotherapeutische behandeling is anders. De psychotherapeut zal aan het begin van de therapie onderzoeken welke aanpak het beste bij je past en in overleg met jou de werkwijze tijdens de therapie bepalen. De aandacht kan bijvoorbeeld meer op je klacht of meer op jou als persoon gericht worden. Dat is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en het doel van de behandeling. Ook is het mogelijk dat nader psychologisch onderzoek van belang is, of dat je wordt doorverwezen naar een andere gespecialiseerde hulpverlener.

Vorm

Bij sommige vormen van psychotherapie stelt de therapeut zich actief op: hij stelt vragen, structureert het gesprek en geeft opdrachten of adviezen. Het is mogelijk dat je huiswerk krijgt. Bijvoorbeeld het bijhouden van een dagboek of het oefenen van gedrag waar je moeite mee hebt. Bij andere vormen van therapie ligt het initiatief om te bespreken wat je bezighoudt bij jou. Dat noemen we persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (zie de link VPeP). Whemerbeek opteert, vanuit het idee dat elk menselijk gedrag vorm krijgt in en door de omgang met andere mensen, voor deze cliëntgerichte benadering van psychische problemen.

Duur

Een gesprek met de therapeut duurt drie kwartier. Bij gezins- en relatieproblematiek kunnen partner, kind of andere gezinsleden aanwezig zijn. Dan duurt een gesprek één tot anderhalf uur. De gesprekken worden bij voorkeur wekelijks gevoerd. Bij sommige behandelingen of tegen het einde van een therapie is de frequentie van de gesprekken lager; eens in de twee weken tot eens per maand. In crisissituaties, die ambulant te behandelen zijn, kunnen binnen één week meerdere gesprekken nodig zijn.

Een psychotherapie kan een paar weken tot enkele jaren duren; dat verschilt van persoon tot persoon. Zowel de aard van je problemen als je wensen en je mogelijkheden hebben invloed op de lengte van de behandeling. De psychotherapeut zal in de oriënterende gesprekken aan het begin van de therapie de verwachte duur met je bespreken. Tijdens de behandeling kan blijken dat het nodig is om deze langer voort te zetten. Een therapie duurt soms ook korter dan verwacht.

Aanvullende informatie

Contact

Je kunt contact opnemen door te bellen naar nummer 0543 53 19 97. Bij geen gehoor kun je je boodschap, samen met je naam en je telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat van de praktijk. Je wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Klachtrecht

Hoe te handelen bij klachten over de behandelaar.

Elders op het web

Websites van verenigingen.

Contact

Whemerbeek
praktijk voor psychotherapie
Goeman Borgesiusstraat 28
7103 GM Winterswijk
0543 53 19 97
Locatie (PDF, 64 kB)